NO BIKES ON THE SIDEWALK
Bicycles are to be ridden on the street with the flow of traffic, or to be walked on the sidewalk.

No bikes on the sidewalk

NO BIKES sa bangketa
Mga bisikleta upang ma-ridden sa kalye na may ang daloy ng trapiko, o upang maging lumakad sa bangketa.